Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

academic.vn

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. 

Kỷ yếu xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức.

Thời gian tổ chức: tháng 4 năm 2021.

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top