Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội" - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Cơ quan tổ chức: Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. 

Kỷ yếu xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức.

Thời gian tổ chức: tháng 4 năm 2021.

Post Top Ad