Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội thảo khoa học Quốc tế ở nước ngoài dành cho Nghiên cứu sinh tháng 4/2021

tháng 4 17, 2021
Last Updated
Mô tả

 Hội thảo khoa học Quốc tế ở nước ngoài dành cho Nghiên cứu sinh tháng 4/2021


Tháng 4 năm 2021 có một số hội thảo khoa học quốc tế, tổ chức ở nước ngoài. Các nghiên cứu sinh có thể tham gia để gửi bài và được tính công trình cho bảo vệ luận án tiến sĩ.


- Hội thảo khoa học quốc tế chủ đề kinh tế tháng ngày 21.4.2021 

- Hội thảo khoa học liên ngành diễn ra vào ngày 28.4.2021

- Các hội thảo khoa học khác dành cho nhiều chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn.


Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang. Kỷ yếu có chỉ số ISBN, chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp, chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh và những người quan tâm.


Liên hệ để được hỗ trợ:

Zalo: 0964.760.502

Email: xuatbantapchi@gmail.com


Nguồn: 

http://www.xuatbanquocte.com/2021/04/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ve-kinh-te.htmlTrendingMore

Xem thêm