Advertisement - trang chủ trên

Academic.vn 
Thư mục tài liệu Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hội thảo khoa học ACBES 2021 về các ngành kinh tế

tháng 4 18, 2021
Last Updated
Mô tả

Hội thảo khoa học ACBES 2021 về các ngành kinh tế


Academic.vn xin chia sẻ thông tin về Hội Thảo ACBES2021 được tổ chức vào tháng 8 năm 2021.

Cơ quan tổ chức: Tạp Chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ạ

Chủ đề: Các chủ đề liên quan đến Kinh tế, Kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế học sức khỏe, Fintech

Thời gian: August 27 – August 28, 2021

Quý Thầy/Cô có thể truy cập website ACBES http://acbes.ueh.edu.vn/ 

Trân trọng

Nguồn tin: http://www.xuatbanquocte.com/2021/04/hoi-thao-acbes2021-ve-kinh-te-tai-chinh.html


TrendingMore

Xem thêm