Giáo trình Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Giáo trình Các trào lưu xã hội chủ nghĩa đương đại

 Tác giả:

Phạm Công Nhất


Công trình:


Thông tin trích dẫn: 

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội-2020.
Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, Chủ nghĩa xã hội khoa học

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vnPost Top Ad