Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

 Tác giả:

Hà Thị Bắc


Bài báo:

Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa


Nguồn tư liệu: 

 Tạp chí Giáo dục và Xã hội (113/174), 8/2020, tr.10-14.Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa

#xuatbanquocte #elibrary #academic

#elibrary.vn #academic.vn
Post Top Ad