Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

academic.vn

 Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

Tác giả: 

Tran Thi Thu Ha. 


Bài báo:

Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales


Thông tin chi tiết trích dẫn của bài báo:

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 42-. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10302.

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top