Đạo đức sinh thái theo quan điểm của Phật giáo - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Đạo đức sinh thái theo quan điểm của Phật giáo

 Tác giả:

Phạm Công Nhất


Bài báo:

Đạo đức sinh thái theo quan điểm của Phật giáo


Thông tin trích dẫn:

Tạp chí Phật học, số tháng 3, năm 2020.Từ khóa: Giáo học, triết học, toàn cầu hóa, Phật giáo, triết học sinh thái, đạo đức sinh thái

#xuatbanquocte #elibrary #academic #triethoc.net #triethoc.info

#elibrary.vn #academic.vn


Post Top Ad