Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences - Academic.vn - Tư liệu khoa học xã hội và nhân văn
Tài liệu khoa học Xã hội và Nhân văn

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences

Tác giả:

Hoang Tuyet Mai. 


Tên bài báo:

Access to social work services for domestic violent men in Quang Ninh province, Vietnam: level and influences


Thông tin trích dẫn của bài báo:

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 68-78. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10306. 

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).

Post Top Ad